Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Αρχική
Υπηρεσίες
Φωτογραφίες
Καιρός
Ναυπηγεία Ασπράκη
Asprakis Boatyard
Copyright ©  Ναυπηγεία Υιών Αντωνίου Ασπράκη. All Rights Reserved.
Επικοινωνία
Φωτογραφίες - Γενικά
Τοποθέτηση Μηχανής - Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Ταχύπλοο Σκάφος,  - Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Ιστιοπλοϊκό Σκάφος - Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Ψαράδικο, Ξύλινο παραδοσιακό τρεχαντήρι - Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Τοποθέτηση Bow Thruster  - Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Ιστιοπλοϊκό Σκάφος - Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα