Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Αρχική
Υπηρεσίες
Φωτογραφίες
Καιρός
Ναυπηγεία Ασπράκη
Asprakis Boatyard
Επικοινωνία
Φωτογραφίες: Ανελκύσεις - Καθελκύσεις
S/Y Pynnan Ανέλκυση - Καθέλκυση Ιστιοπλοϊκού, Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
S/Y Pynnan Ανέλκυση - Καθέλκυση Ιστιοπλοϊκού, Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
S/Y Pynnan Ανέλκυση - Καθέλκυση Ιστιοπλοϊκού, Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Marinico Ανέλκυση - Καθέλκυση Ταχύπολοου, Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Marinico Ανέλκυση - Καθέλκυση Ταχύπολοου, Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Marinico Ανέλκυση - Καθέλκυση Ταχύπολοου, Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Marinico Ανέλκυση - Καθέλκυση Ταχύπολοου, Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Ανέλκυση - Καθέλκυση Ταχύπολοου, Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Ανέλκυση - Καθέλκυση Ιστιοπλοϊκού, Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Ανέλκυση - Καθέλκυση Ιστιοπλοϊκού, Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Ανέλκυση - Καθέλκυση Ιστιοπλοϊκού, Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Ανέλκυση - Καθέλκυση Επιβατικού Σκάφους, Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Ανέλκυση ιστιοπλοϊκού από ατύχημα που είχε ως συνέπεια τη βύθισή του. Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Ανέλκυση ιστιοπλοϊκού από ατύχημα που είχε ως συνέπεια τη βύθισή του. Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Ανέλκυση - Καθέλκυση Ιστιοπλοϊκού, Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Ανέλκυση - Καθέλκυση Ιστιοπλοϊκού, Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Ανέλκυση - Καθέλκυση Ιστιοπλοϊκού, Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Ανέλκυση - Καθέλκυση Ταχύπλοου Σκάφους, Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Ανέλκυση - Καθέλκυση Ιστιοπλοϊκού, Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Ανέλκυση - Καθέλκυση Ιστιοπλοϊκού, Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Ανέλκυση - Καθέλκυση Επιβατικού Σκάφους, Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Ανέλκυση - Καθέλκυση Ταχύπλοου, Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Ανέλκυση - Καθέλκυση, Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Ανέλκυση - Καθέλκυση, Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Ανέλκυση - Καθέλκυση, Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Ανέλκυση - Καθέλκυση, Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα