Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Αρχική
Υπηρεσίες
Φωτογραφίες
Καιρός
Ναυπηγεία Ασπράκη
Asprakis Boatyard
Copyright ©  Ναυπηγεία Υιών Αντωνίου Ασπράκη. All Rights Reserved.
Επικοινωνία
Φωτογραφίες - Ναυπήγηση Παραδοσιακού Ξύλινου Σκάφους Τύπου Λάτζα
Ναυπήγηση παραδοσιακού ξύλινου σκάφους τύπου
Ναυπήγηση παραδοσιακού ξύλινου σκάφους τύπου
Ναυπήγηση παραδοσιακού ξύλινου σκάφους τύπου
Ναυπήγηση παραδοσιακού ξύλινου σκάφους τύπου
Ναυπήγηση παραδοσιακού ξύλινου σκάφους τύπου
Ναυπήγηση παραδοσιακού ξύλινου σκάφους τύπου
Ναυπήγηση παραδοσιακού ξύλινου σκάφους τύπου