Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Αρχική
Υπηρεσίες
Φωτογραφίες
Καιρός
Ναυπηγεία Ασπράκη
Φωτογραφίες

Επιλέξτε αντικείμενο:
Asprakis Boatyard
Copyright ©  Ναυπηγεία Υιών Αντωνίου Ασπράκη. All Rights Reserved.
Επικοινωνία
Γενικά
Ανέλκυση - Καθέλκυση
Bow thruster
Αφαίρεση - Επανατοποθέτηση Καταρτιού
Ξυλουργικές Εργασίες
Ειδική σχάρα αφαίρεσης - τοποθέτησης καρίνας
Ναυπήγηση Παραδοσιακών Ξύλινων Σκαφών