Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Αρχική
Υπηρεσίες
Φωτογραφίες
Καιρός
Ναυπηγεία Ασπράκη
Υπηρεσίες

Στα ναυπηγεία Ασπράκη προσφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες:
Asprakis Boatyard
Copyright ©  Ναυπηγεία Υιών Αντωνίου Ασπράκη. All Rights Reserved.
Επικοινωνία
Διαχείμανση
Ειδικός εξοπλισμός αφαίρεσης και επανατοποθέτησης καρένας
Κατασκεύες - Επισκεύες - Μετασκευές
Βαφές παντός τύπου για το σκάφος
Υφαλοχρώματα
Ξυλουργικές εργασίες
Κατασκευές - Επισκευές GRP
Αντιοσμοτική προστασία
Γυάλισμα
Επισκευές - τοποθετήσεις μηχανών,ζυγοσταθμίσεις, άξονες, προπέλες
Ανοξείδωτα: Κατασκευές - Επισκεύες
Ηλεκτρολογικές εργασίες
Υδραλικές εργασίες
Κατασκεύες - Επισκευές ιστίων
Γενικές επισκευές σε ό,τι αφορά το σκάφος
Καραβομαραγκοί και πιστοποιημένοι μηχανικοί βρίσκονται πάντα στις εγκαταστάσεις του ναυπηγείου για να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα έχει το σκάφος.