Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Αρχική
Υπηρεσίες
Φωτογραφίες
Καιρός
Ναυπηγεία Ασπράκη
Asprakis Boatyard
Copyright ©  Ναυπηγεία Υιών Αντωνίου Ασπράκη. All Rights Reserved.
Επικοινωνία
Ειδική Σχάρα Αφαίρεσης - Τοποθέτησης Καρίνας
Ειδικός εξοπλισμός για την αφαίρεση και τοποθέτηση καρίνας - Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Ειδικός εξοπλισμός για την αφαίρεση και τοποθέτηση καρίνας - Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα