Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Αρχική
Υπηρεσίες
Φωτογραφίες
Καιρός
Ναυπηγεία Ασπράκη
Asprakis Boatyard
Copyright ©  Ναυπηγεία Υιών Αντωνίου Ασπράκη. All Rights Reserved.
Επικοινωνία
Φωτογραφίες - Ξυλουργικές Εργασίες
Καινούρια κουβέρτα - Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Καινούρια κουβέρτα - Ναυπηγεία Ασπράκη
Καινούρια κουβέρτα - Ναυπηγεία Ασπράκη
Συντήρηση Καταστρώματος - Ναυπηγεία Ασπράκη
Συντήρηση Καταστρώματος - Ναυπηγεία Ασπράκη
Συντήρηση Καταστρώματος - Ναυπηγεία Ασπράκη
Συντήρηση Καταστρώματος - Ναυπηγεία Ασπράκη
Συντήρηση Καταστρώματος - Ναυπηγεία Ασπράκη
Συντήρηση Καταστρώματος - Ναυπηγεία Ασπράκη
Συντήρηση Καταστρώματος - Ναυπηγεία Ασπράκη
Συντήρηση Καταστρώματος - Ναυπηγεία Ασπράκη
Καινούριο Κατάστρωμα - Ναυπηγεία Ασπράκη
Καινούριο Κατάστρωμα - Ναυπηγεία Ασπράκη
Επισκευή - Καδινέλα, Πίντες κ.α - Ναυπηγεία Ασπράκη
Αντικατάσταση καρίνας και ποδοστάματος - Ναυπηγεία Ασπράκη
Καταστευή τιμονιού για ιστιοπλοϊκό - Ναυπηγεία Ασπράκη
Καταστευή τιμονιού για ιστιοπλοϊκό - Ναυπηγεία Ασπράκη
P060411_17.380001
Κατασκευή τιμονιού για ξύλινο παραδοσιακό τρεχαντήρι  - Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Τουράκια σε παραδοσιακή ξύλινη βάρκα τύπου Λάτζα - Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Τουράκια σε παραδοσιακή ξύλινη βάρκα τύπου Λάτζα - Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Κουβέρτα σε παραδοσιακή ξύλινη βάρκα τύπου Λάτζα - Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα
Κουβέρτα σε παραδοσιακή ξύλινη βάρκα τύπου Λάτζα - Ναυπηγεία Ασπράκη, Αίγινα